Гасен извор

  • Систем за подигнување на вратата на кујнскиот кабинет Гасен извор

    Систем за подигнување на вратата на кујнскиот кабинет Гасен извор

    Според неговите карактеристики и различните полиња на примена, плинските пружини се нарекуваат и потпорни шипки, потпори за гас, подесувачи на агол, гасни шипки, амортизери итн. Според структурата и функцијата на плинските пружини, постојат неколку видови плински пружини, како на пр. како бесплатни пружини за гас, самозаклучувачки пружини за гас, пружини за влечење на гас, пружини за бесплатен гас, пружини за вртливи столчиња, гасни шипки, амортизери итн. Овој производ е широко користен во областа на автомобилот, авијацијата, медицинската опрема, мебелот, машинско производство и така натаму.